Turn PASSION into PROFITS

เปลี่ยนแรงจูงใจเป็นผลกำไร

The Healthiest Franchise Opportunity in the World

โอกาสในการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก

See what makes owning our gyms so attractive.

ข้อได้เปรียบและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการร่วมเป็นผู้ประกอบการฟิตเนสกับเรา

icon-top-ranked

A recognized brand

เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

Ranked the #1 Top Global Franchise by Entrepreneur magazine.

ได้รับการยกย่องให้เป็น ธุรกิจแฟรนไชส์อันดันที่ 1 ของโลกโดยนิตยสาร Entreprenuer

icon-low-investment

A growing industry

เป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตและมาแรงในปัจจุบัน

Where people line up to be a member before the doors even open

เปิดโอกาศธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่สูงขึ้นอย่างไม่ลดหย่อนในการตอบรับกระแสนิยมรักสุขภาพ

icon-simple-process

A proven model

โมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างต่อเนื่อง

With processes in place to guide each stage of growth.

ด้วยแนวทางการส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ และประสบความสำเร็จทั่วโลก

icon-360-support

A low investment

งบประมาณการลงทุนที่ต่ำและไม่บานปลาย

That supports your profitability goals.

เพื่อเอื้ออำนวยต่อการได้ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมั่นคงและมีประสิทธผล

The Fitness Industry

อุตสาหกรรมการออกกำลังกาย

One of the fittest around

หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มั่นคงที่สุด

*source: 2014 IHRSA Profiles of Success

* แหล่งที่มา: 2014 IHRSA Profiles of Success

$78.1b

มูลค่า 78.1 พันล้านดอลลาร์ฯ

In Total Health Club
Revenues Worldwide

คือตัวเลขรายได้รวมของสโมสรสุขภาพทั่วโลก

+2.8%

Annual projected growth rate for 2014-2019

อัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ประจำปี 2014-2019

1 Million

1 ล้าน

People Joining Health Clubs Each Year

คือตัวเลขจำนวนคนที่เข้าร่วมสโมสรสุขภาพในแต่ละปี

Request Information (ขอรับข้อมูล)

Join the #1, largest, fastest-growing, 24-hour fitness franchise

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแฟรนไชส์ออกกำลังกายที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดเป็นอันดับ 1

 

We have open opportunities, whether you want to open an individual franchise or help open up new areas to Anytime Fitness.

เรามีโอกาสเปิดกว้างไม่ว่าคุณต้องการเปิดแฟรนไชส์ส่วนบุคคลหรือช่วยเปิดพื้นที่ใหม่ ๆ ให้กับ Anytime Fitness

icon-worldwide

Over 4,000 territories sold and 3 million members worldwide

ขายแฟรนไชส์ไปแล้วให้กับสาขากว่า 4,000 แห่งและมีสมาชิกกว่า 3 ล้านรายทั่วโลก

icon-three-pins

60% of franchisees own more than one club

60% ของแฟรนไชส์เป็นเจ้าของสโมสรมากกว่าหนึ่งแห่ง

icon-calendar-day

A new club opens every business day

มีสโมสรใหม่เปิดทุกวันทำการ

icon-clock-joins

A new member joins every two minutes

มีสมาชิกใหม่เข้าร่วมทุกสองนาที

Our Philosophy

ปรัชญาของเรา

Anytime Fitness believes in:

Anytime Fitness มีความเชื่อมั่นใน:

PEOPLE
ผู้คน

It’s not about what matters most, it’s about who matters most:

เรื่องสำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งของ แต่เป็นผู้คน:

 • Our members (สมาชิกของเรา)
 • Our staff (ทีมงานของเรา)
 • Our franchisees (แฟรนไชส์ของเรา)

PURPOSE
เป้าหมาย

It’s what keeps us up at night, and gets us up in the morning:

คือสิ่งที่ทำให้เรามีพลังมุ่งมั่นตลอดทั้งวันตั้งแต่ก่อนเข้านอนจนลืมตาตื่น:

 • Changing people’s lives (การเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน)
 • Breaking barriers to health (เอาชนะอุปสรรคด้านสุขภาพ)
 • Helping people get to a healthier place (ช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้น)

PROFIT
กำไร

You define your bottom line, and get a return on your investment:

กำหนดเป้าหมายของคุณและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน:

 • Profitability (โอกาสในการทำกำไร)
 • Time (เวลา)
 • Energy (พลังงาน)

PLAY
หาความสนุก

Taking the work out of a workout by:

สร้างประโยชน์จากการออกกำลังกายโดย:

 • Having fun (สนุกสนานไปกับมัน)
 • Seeing members and staff succeed (ดูสมาชิกและพนักงานประสบความสำเร็จ)
 • Watching the business grow (ดูธุรกิจที่เติบโตขึ้น)

Low cost, high potential

ใช้เงินลงทุนต่ำ มีศักยภาพสูง

Anytime Fitness is recognized as a top-ranked, low-cost franchise across all industries.

Anytime Fitness ได้รับการยอมรับว่าเป็นแฟรนไชส์ต้นทุนต่ำอันดับสูงสุดในทุกอุตสาหกรรม

Request for information today. (ขอรับข้อมูล)

Being Upfront About Upfront Costs
ประหยัดค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

icon-controlling-expenses

Low investment
ใช้เงินลงทุนต่ำ

Expert-designed facilities that have a simple, yet upscale design to help minimize fit out costs

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญให้มีความเรียบง่ายแต่เหนือชั้นเพื่อช่วยลดต้นทุน

icon-negotiation

Fixed overhead
ค่าใช้จ่ายที่แน่นอน

A business model with few variable expenses and fixed franchise fees

รูปแบบธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายผันผวนต่ำและค่าแฟรนไชส์คงที่

Get Started (เริ่มต้นธุรกิจ)

Scalable support
การสนับสนุนครบวงจร

icon-negotiation-paper

Training
การฝึกอบรม

Intensive ongoing training for every phase of the business

การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องที่เข้มข้นในทุกช่วงของการทำธุรกิจ

icon-wallet

Operations
กิจการ

Franchise consultation for every phase of growth

การให้คำปรึกษาด้านแฟรนไชส์สำหรับทุก ๆ ช่วงของการเติบโต

icon-treadmill

Financing and payment
การเงินและระบบชำระ

First-in-kind Pan-Asia payment gateway system and equipment financing

ระบบช่องทางการชำระเงินแบบใหม่หนึ่งเดียวของเอเชียและการสนับสนุนค่าอุปกรณ์ออกกำลังกาย

icon-analysis

Technology
เทคโนโลยี

Information-driven security, membership, and profit-management systems

การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบสมาชิก และระบบการบริหารผลกำไร

icon-support-headset

Vendors
ผู้ประกอบการ

Economies of scale with local and world-class partners

ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยคู่ค้าในท้องถิ่นและระดับโลก

icon-analysis

Marketing
การตลาด

Customizable tools and templates

เครื่องมือและรูปแบบที่ยืดหยุ่น

Let's Do This! (มาเริ่มกันเลย)

Back to top