The bottom line
สรุปภาพรวม

Invest in the health of your employees and the return is exponential. A healthier, more motivated workforce is a happier, more productive workforce. Through our innovative approach to wellness, we’ll help both you, and your employees, improve your bottom line.

ลงทุนกับสุขภาพของพนักงานของคุณเพื่อผลตอบแทนที่ทวีคูณ พนักงานที่มีสุขภาพดีและมีแรงจูงใจมากขึ้นคือพนักงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวทางใหม่ในการดูแลสุขภาพของเรา เราจะช่วยพัฒนาทั้งตัวคุณและพนักงานของคุณ

Why Wellness at Work?
ทำไมต้องสร้างสุขภาพดีในที่ทำงาน?

Our mission is to help people get to a healthier place. Smart businesses share a similar mission, one where everyone is encouraged to improve their health and fitness levels, increase their energy and productivity, and lower their healthcare spending. Anytime Fitness makes it possible for companies of all sizes to encourage wellness at work.

ภารกิจของเราคือช่วยนำทางทุกคนไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ผู้ประกอบการที่ฉลาดจะมีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันโดยที่ทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพและระดับการออกกำลังกาย เพิ่มพลังงานและประสิทธิภาพการผลิต พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ Anytime Fitness ช่วยให้บริษัททุกระดับชั้นสามารถส่งเสริมสุขภาพที่ดีในที่ทำงานได้

Why Anytime Fitness?
ทำไมต้องเลือก Anytime Fitness?

As the largest, and fastest growing, 24-hour, fitness franchise in the world, Anytime Fitness can help you address the wellness needs of your business. We offer the ultimate in convenience to your workforce, complete with state-of-the-art equipment.

ด้วยการเป็นแฟรนไชส์ฟิตเนสให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดในโลกทำให้ Anytime Fitness สามารถช่วยตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพในองค์กรของคุณได้ เรามอบบบริการที่เป็นสุดยอดแห่งความสะดวกสบายให้กับพนักงานของคุณพร้อมด้วยอุปกรณ์อันล้ำสมัย

Convenience
สะดวกสบาย

Your team will get access to over 4,000+ (and growing) locations worldwide – 24 hours a day, seven days a week.

ทีมงานของคุณจะสามารถใช้บริการสาขาของเราทั่วโลกมากกว่า 4,000 แห่ง และเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

Community
ชุมชน

Beyond the office walls, your team will expand their camaraderie in a welcoming environment that’s just like family.

พนักงานของคุณจะเกิดความสนิทสนมกันท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเหมือนครอบครัวนอกรั้วบริษัท

Caring
เอาใจใส่

And if your team need extra help, our staff are trained to help them get started, continue, and expand on their fitness journey.

และถ้าหากพนักงานของคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ของเราที่ได้รับการฝึกอบรมมาจะให้ความช่วยเหลือด้านการออกกำลังกายตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนกระทั่งสามารถต่อยอดเองได้

Coaching
การฝึกสอน

Whether they are inside or outside the gym, we have the trainers and tools to help your tea get to a healthier place.

ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกห้องออกกำลังกาย เราก็มีผู้ฝึกสอนและเครื่องมือที่จะช่วยให้พนักงานของคุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น

A healthy return on investment
ผลตอบแทนจากการลงทุนคือสุขภาพที่ดี

Employees who feel valued and rewarded work better and with more energy. Offering your team an Anytime Fitness club membership not only keeps them fit and focused, it also helps your business to run at peak performance. You will notice:

พนักงานที่รู้สึกมีคุณค่าและได้รับรางวัลจะทำงานได้ดีขึ้นและมีไฟมากขึ้น การให้พนักงานของคุณเป็นสมาชิกสโมสร Anytime Fitness ไม่เพียงแต่จะช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงดีและมีสมาธิ แต่ยังช่วยให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ:

Companies of any size can make an affordable investment in the health of their teams and, lately, many do. With Anytime Fitness as your workplace wellness partner, you can implement the program that is best suited for you.

บริษัททุกระดับสามารถลงทุนด้านสุขภาพให้กับพนักงานของตนได้ เมื่อได้ Anytime Fitness มาเป็นผู้ช่วยด้านสุขภาพในที่ทำงานของคุณ คุณจะสามารถเลือกคอร์สออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดได้

Getting Started
เริ่มต้นใช้บริการ

1

Contact Us
ติดต่อเรา

Submit your company information to receive a personal consultation about implementing a corporate wellness program at your workplace, or visit your nearest club to get more information.

ส่ง ข้อมูลบริษัทของคุณเพื่อรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้คอร์สสุขภาพประจำองค์กรในที่ทำงานของคุณ หรือติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมที่สโมสรที่ใกล้ที่สุด

2

Create a Progam
สร้างคอร์สสุขภาพ

Work with Anytime Fitness to provide information, activities, tools, and incentives to help your team accomplish their goals and objectives.

ช่วยเหลือ Anytime Fitness ด้วยการให้ข้อมูล กิจกรรมเครื่องมือ และสิ่งจูงใจเพื่อช่วยให้ทีมงานของคุณบรรลุเป้าหมาย

3

Promote the Program
ส่งเสริมคอร์สสุขภาพ

Get the word out in your internal network and encourage your team to spread the word and get their own friends and family to join.

กระจายข่าวสารภายในองค์กรและกระตุ้นให้ทีมงนของคุณช่วยเผยแพร่ข้อมูลเพื่อชักชวนเพื่อนและครอบครัวของตัวเองมาร่วมกิจกรรม

4

Offer Incentives
เสนอสิ่งจูงใจ

Motivate your team to make the most of the program by setting benchmarks, providing simple awards, and encouraging participation.

กระตุ้นทีมงานของคุณให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากคอร์สสุขภาพด้วยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน การให้รางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

That’s it! You are on your way to promoting a healthy workplace. At Anytime Fitness, we look forward to helping you achieve wellness at your company.

แค่นั้นเอง! ตอนนี้คุณก็พร้อมแล้วที่จะส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในที่ทำงาน เรา Anytime Fitness มุ่งหวังที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพที่บริษัทของคุณ